Notranji zdravnik

Celostno zdravje

celostno zdravje

Celostno zdravje

Ljudje nismo le telesa – smo celota telesa in duševnosti. Duševnost je skupni izraz za naša čustva, um in duha. Telo in duševnost sta dela enotnega sistema in neprestano vzajemno vplivata eden na drugega. Telesna in duševna stanja so neločljivo prepletena – vse, kar se dogaja v našem telesu, vpliva na našo duševnost in obratno, dogajanja v duševnosti neizogibno vplivajo tudi na telo. Telo, čustva, um in duh tvorijo celovit, integriran sistem, v katerem je vsak del v neprestani komunikaciji z drugimi – ko vplivamo na enega, s tem vplivamo tudi na vse ostale.  Ko je prizadet en del, je prizadeta celota. Vsaka telesna bolezen ali nelagodje negativno vpliva na naša duševna stanja, dolgotrajna negativna čustvena in umska stanja pa vplivajo na naše telo in se na njem lahko odrazijo kot bolezen.

Celostno zdravje torej ne pomeni le odsotnosti fizičnih simptomov. O resničnem zdravju lahko govorimo le takrat, ko so vsi vidiki človeškega bitja – telo, čustva, um in duh – zdravi in v medsebojnem ravnovesju.

kaj je bolezen

Kaj je bolezen?

Bolezen je več kot le fizični simptom. Simptom (kot so bolečina, nepravilnosti v delovanju organov, pojav nenormalnih celic…) kaže, da nekje v celovitem sistemu človeškega bitja prihaja do nepravilnosti oz. neravnovesja. Nepravilnosti seveda lahko izhajajo iz fizičnega nivoja – povzroči jih lahko vdor tujkov v telo (virusi, bakterije…), strupi iz okolja, slaba prehrana, preobremenjenost ali zanemarjanje telesa… A neravnovesja lahko izvirajo tudi  iz višjih nivojev – čustvenega in umskega. Bolezen lahko odraža naša dolgotrajna negativna, nezdrava čustvena stanja, ki so večinoma povezana z negativnim načinom razmišljanja ali škodljivimi prepričanji. Lahko nas tudi opozarja, da je prekinjena povezava med našim duhom in telesom.

Bolezen tako ni le telesni problem, ampak je problem celotne osebnosti – poleg telesa tudi uma, čustev in duha. Odraža zlom harmonije med nivoji. Pogosto je posledica nezdravih čustvenih in umskih stanj – neredko so njen vzrok nerazrešeni konflikti, ki privajajo naša čustva in misli v nasprotje z zakoni duha.

celostno zdravljenje

Celostno zdravljenje

Ustrezno in celostno je le tisto zdravljenje, ki upošteva, da človeško bitje deluje kot celota telesa in duševnosti. Ko iščemo poti do zdravja, ni dovolj, da posvečamo pozornost zgolj fizičnemu telesu, saj pravi vzrok bolezni pogosto ne leži na fizičnem nivoju. Z zdravljenjem, ki je omejeno samo na telo in zanemarja naša čustva in um, lahko začasno odpravimo fizični simptom, pravega vzroka za nastanek bolezni pa ne – zato se bolezen po določenem času ponovi ali označi za neozdravljivo. Zdravljenje, ki se osredotoča le na telo, je zato nepopolno. Celostno zdravljenje se posveča človeku kot celoti; ne le fizičnemu telesu, ampak tudi čustvenim, umskim in duhovnim stanjem. Išče in odpravlja nepravilnosti na vseh nivojih in te nivoje medsebojno uravnoveša. Za uspeh zdravljenja je pogosto potrebno spremeniti način razmišljanja in čustvovanja, zato celostni pristop k zdravljenju bolezni običajno ne vidi kot oviro, ampak kot priložnost za osebno rast in transformacijo.

Do pravega ozdravljenja ne more priti brez spremembe življenjske naravnanosti, duševnega miru in občutka notranje sreče.

DR. EDWARD BACH​